Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

1. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1 2. Lịch thi 3.  Dánh sách học viên cao học khóa…

Danh sách thí sinh dự thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

Theo lịch công tác ngày 20/10/2019, Nhà trường tổ chức “Ngày hội tân Sinh viên” tại sân KLF và sân A sẽ ảnh hưởng đến kì thi Tiếng Anh của học viên cao học. Do đó Nhà trường có sự thay đổi về phòng thi, các thí sinh có tên trong danh sách sẽ thi tại…