Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

1. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1 2. Lịch thi 3.  Dánh sách học viên cao học khóa…

Danh sách thí sinh dự thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

Theo lịch công tác ngày 20/10/2019, Nhà trường tổ chức “Ngày hội tân Sinh viên” tại sân KLF và sân A sẽ ảnh hưởng đến kì thi Tiếng Anh của học viên cao học. Do đó Nhà trường có sự thay đổi về phòng thi, các thí sinh có tên trong danh sách sẽ thi tại…

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 19.2 NĂM 2019

– Chuyên ngành Quản lý giáo dục – Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Toán giải tích – Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán – Chuyên ngành Văn học Việt Nam – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam…