KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN PHỤC VỤ CẤP BẰNG THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 17.1 VÀ CÁC KHÓA BỔ SUNG ĐỢT 2 – NĂM 2019

Danh sách học viên kiểm tra đối chiếu thông tin Khóa 15.1, chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Tài chính – Ngân hàng Khóa 15.2, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản lý giáo dục Khóa 16.1, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản lý giáo dục, LL&PPDHBM Toán Khóa 16.2, chuyên ngành: Toán giải…